בואו לבקר באולמות התצוגה המושקעים ביותר בארץ
אבן גבירול 36, תל אביב - הלח׳׳י 9, בני ברק (מול דזיין סנטר) - המלאכה 27, נתניה -  6218*

close the banner

יועצים מדברים צרפתי

Ideally located in one of the most famous place to find everything for home decoration - Design Center -  in Bnei Brak, our showroom offers a personalized consulting service. Our English - French speaking counsulatnts will warmly welcome you and present our exclusive collections to help you make the best choice for your project.

Idéalement situé dans un haut lieu de l'équipementet la décoration  - Design Center -  Bnei brak, notre Show room vous propose un service de conseil personnalisé. Nos conseillers Francophones  - Anglophones vous réserveront le meilleur accueil et vous présenteront nos collections exclusives pour vous aider à faire le meilleur choix pour votre projet.


 

Decoplus Lille

Decoplus Bnei Brack

Adresse : Lekhi St. 9
Bnei Brak - front of Design Center 

לח"י 9, בני ברק-מול הדיזיין סנטר
Tel. : 03-6569995
nissim@decoplus-parquet.com
Conseiller Francophone / French Spoken Consultant
Rendez-Vous / Appointment